• Մեղեդիք  — Melodies
  • Աչքըն Ծով ի Ծով  — Achkun Dzov ee Dzov
  • Վարանիմ ի մեղաց (Մշկ. Կոմիտաս Քեշիշեան)  — Varaneem ee meghatz (Arr. Komitas Keshishyan)
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Այսօր ժողովեալ սրբոցն  — Aysor joghovyal srpotzn
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Աստուածածին Անհարսնացեալ  — Asdvadzadzeen Anharsnatzyal
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ եկիր ի փոխումն մօր քոյ եւ կուսի  — Vor Yegeer ee pokhoomn mor koh yev goosee
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Անթառամ ծաղիկ  — Antaram dzagheeg
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Բազմութիւնք  — Pazmootyoonk