• Մեղեդիք  — Melodies
  • Տես մեղեդիք Վերացման Ս. Խաչի  — See Melodies under Exaltation of Holy Cross
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Ուստի բուրելով  — Oosdee Poorelov
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Առաջի պատուական ամենայաղթ խաչի քո  — Arachee Badvagan Amenahaght Khachee Ko
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Խաչեցար վասն մեր  — Vor khachetzar vasun mer
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Այսօր խնդրի պատուական (ԲՁ)  — Aysor kuhntree badvagan (Tone III)
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes