• Մեղեդիք  — Melodies
  • Խաչն ի նախնումն երեւեցաւ  — Khachn ee nakhnoomn yryvytzav
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Օգնական  — Oknagan
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Առաջի պատուական  — Arachee Badvagan
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Խաչեցար վասն մեր  — Vor khachetzar vasun mer
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Յաղթող եւ զնոր  — Haghtogh yev znor
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes