• Մեղեդիք  — Melodies
  • Յիսուս Քրիստոս Եմուտ  — Heesoos Kreesdos Yemood
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Մետզահրաշ  — Mydzahrash
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Հիացան վերնականքն  — Heeyatzan vyrnagankn
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Եկիր Եւ Գալոց Ես  — Vor yegeer yev kalotz yes
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Զքալուստ քո քրիստոս  — zkaloosd ko kreesdos
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes