• Մեղեդիք  — Melodies
  • Յայս յարկ նուիրանաց  — Hays harg nuveeranatz
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Որք զարդարեցին  — Vork zartaretzeen
  • Որ նորափետուր  — Vor Noraperdoor
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Առաջի պատուական ամենայաղթ խաչի քո  — Arachee Badvagan Amenahaght Khachee Ko
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ յարեար ի մեռելոց  — Vor haryar ee merelotz
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Որ զշնորհս Աստուածային  — Vor zshnorhs Asdvadzayeen
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes