• Մեղեդիք  — Melodies
  • Յիսուս Քրիստոս Եմուտ  — Heesoos Kreesdos Yemood
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymn
  • Որ Վերօրհնիս Յաթոռըս  — Vor Verorhnees Hatorus
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Ցնծա Երուսաղէմ  — Tzndza Yeroosaghem
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Եկիր Եւ Գալոց Ես  — Vor Yegeer Yev Kalotz yes
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Անըսկիզբն Բանըն Հօր  — Anusgeezpun Panun Hor
 • Սաղմոսք  — Graduals
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Հրեշտակային  — Hreshdagayeen