• Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Համբարձաւ Տէրն մեր  — Hampartzav Dern mer
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Հիացան վերնական բազմութիւն  — Heeyatzan vernagan pazmootyoon
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ համբարձար փառօք առ Հայր  — Vor hampartզar parok ar Hayr
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Որ համբարձաւ այսօր  — Vor hampartzav aysor
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes