• Մեղեդիք  — Melodies
  • Այսօր Անդրանիկ Հօր Միածին  — Aysor Antraneeg Hor Meyadzeen
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Առաքելոյ աղաւնոյ  — Arakelo Aghavno
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Աստուած ըզքեզ խոստովանիմք  — Asdvadz uzkez khosdovaneemk
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ եկիր եւ հանգեար յառաքեալսն  — Vor Yegeer yev hankyar harakyalsn
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Որ ի հարաշարժ  —  vor ee harasharj
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ամենակալ ես Տէր  — surpyoon surpotz