• Մեղեդիք  — Melodies
  • Այսօր ցընծայ լեառն  — Aysor Tzundza Leyarn
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Որ ի լերինն  — Vor ee lereenn
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Երեւի Տէրդ այսօր  — Yerevee Derut aysor
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ յայտնեցար ի թափոր լերինն  — Vor Haydnetzar ee tapor lyreenn
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Ուրախացիր պսակ կուսից (ԴԿ)  — Oorakhatzeer bsag gooseetz (Tone VIII)
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Սրբութիւն Սրբոց  —  Surpyoon surpotz