• Մեղեդիք  — Melodies
  • Տես մեղեդիք Յարութեան Կիւրակէից  — See Melodies under Resurrection Sundays
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Այսօր Յարեաւ ի Մեռելոց  — Aysor Haryav Ee Merelotz
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Քրիստոս Յարեաւ  — Kreesdos Haryav
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ յարեար ի մեռելոց  — Vor haryar ee merelotz
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Գովեա Երուսաղեմ (ԱՁ)  — Kovya Yeroosaghem (Tone I)
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes