• Ժամամուտք  — Introits
  • Աստուածածին Անհարսնացեալ  — Asdvadzadzeen Anharsnatzyal
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Ծնար Եւ Յայտնեցար  — Vor Dznar Yev Haydnetzar
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Զանճառելի լուսոյ մայր  — Zanjarelee looso mayr
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Ծնար Եւ Յայտնեցար  — Vor Dznar Yev Haydnetzar
 • Սաղմոսք  — Graduals
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Բազմութիւնք  — Pazmootyoonk