• Մեղեդիք  — Melodies
  • Խաչն ի նախնումն  — Khachn ee nakhnoomn
  • Հաւիկ մի պայծառ (Ըստ Կոմիտաս Վարդապետի)  — Haveeg mee baydzar (Gomidas Vartabed)
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
  • Որ զանարատ  — Vor zanarad
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Առաջի պատուական ամենայաղթ խաչի քո  — Arachee Badvagan Amenahaght Khachee Ko
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ Խաչեցար վասն մեր  — Vor khachetzar vasun mer
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Յաղթող եւ զնոր օրհնութիւն  — Haghtogh yev znor orhnootyoon
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Ով է Որպէս  — Ov e Vorbes