• Մեղեդիք  — Melodies
    • Աչքըն Ծով ի Ծով  — Achkun Dzov ee Dzov
   • Վարանիմ ի մեղաց (Մշկ. Կոմիտաս Քեշիշեան)  — Varaneem ee meghatz (Arr. Komitas Keshishyan)
  • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymns
   • Այսօր ժողովեալ սրբոցն  — Aysor joghovyal srpotzn
  • Ժամամուտք  — Introits
   • Աստուածածին Անհարսնացեալ  — Asdvadzadzeen Anharsnatzyal
  • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
   • Որ եկիր ի փոխումն մօր քոյ եւ կուսի  — Vor Yegeer ee pokhoomn mor koh yev goosee
  • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
   • Անթառամ ծաղիկ  — Antaram dzagheeg
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Բազմութիւնք  — Pazmootyoonk