• Մեղեդիք  — Melodies
  • Եկեղեցի կաթուղիկէ ի հայաստան  — Ygyghytzee gatoogheege ee hayasdan
 • Շարականք Թափօրի  — Processional Hymn
  • Ուրախ լեր սուրբ եկեղեցի  — Oorakh ler soorp yegeghetzee
 • Ժամամուտք  — Introits
  • Ըզխաղաղութիւն շնորհեա  — Uzkhaghaghootyoon shnorya
 • Սուրբ Աստուած  — Trisagion
  • Որ խաչեցար վասն մեր  — Vor khachetzar vasun mer
 • Շարականք Ճաշու  — Hymns of Synaxis
  • Այսօր ուրախացեալ ցնծան  — Aysor oorakhatzyal tzndzan
 • Սրբասացութիւնք  — Hagiologies
  • Հրեշտակային  — Hreshdagayeen